6,949 բառեր. 136,093 Թարգմանություններ է.
401,668 բառերը / արտահայտությունները, 2,129 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Polish, Polish-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է english-polish-dictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0140 / 0.0084 (19)
Վերադառնալ սկիզբ